prąd

Jeżeli ktoś zmienia adres zamieszkania, to automatycznie dostaje prąd i gaz od tak zwanego Grundversorger. W Hannoverze jest to najczęściej Enercity.
Naszym celem jest wyszukanie dla WAS tańszego dostawce i pomagamy w formalnościach związanych z zmianą dostawcy.

Zmiana dostawcy pradu i gazu